Pomoc

Konfiguracja skrzynki e-mail

Aby skonfigurować skrzynkę e-mail w zewnętrznym programie pocztowym, prosimy o skorzystanie z poniższych ustawień.

Jako nazwę konta należy podać pełny adres e-mail. Dla poprawnego działania potrzebne jest też zaznaczenie opcji autoryzacji SMTP.

Serwery poczty:

serwer SMTP: mail.debhosting.net port: 587 (szyfrowanie StartTLS)
serwer IMAP: mail.debhosting.net port: 143 (szyfrowanie StartTLS)

Wymagane jest połączenie szyfrowane, typowo w programach oznaczane jako StartTLS/StartSSL (w przypadku braku rozróżnienia należy wybrać opcję TLS/SSL).

Zmiana hasła e-mail

Zmiany hasła dla indywidualnego konta dokonuje się poprzez zalogowanie do oprogramowania WebMail (przycisk poczta), przejście do zakładki „Ustawienia” i wybranie sekcji „Hasło”. Alternatywnie zmiany hasła dla dowolnego konta e-mail można dokonać w panelu administracyjnym usługi hostingowej.

 

Odbiór poczty protokołem POP3

W przypadku, gdy z różnych przyczyn preferowany jest przestarzały protokół POP3, można go wykorzystać alternatywnie zamiast IMAP:

serwer POP3: mail.debhosting.net port: 110 (szyfrowanie StartTLS)

Serwery POP3 i IMAP stosuje się zamiennie w zależności od Państwa preferencji co do pozostawiania e-maili na serwerze. Połączenia POP3 są starszym rozwiązaniem, pozwalającym jedynie na pozostawienie na serwerze głównej zawartości skrzynki, przy czym pojawiają się czasem problemy z podwójnym pobieraniem wiadomości. Usługa IMAP jest nowocześniejsza - pozostawianie wiadomości na serwerze jest obligatoryjne, a każda zmiana zawartości skrzynki jest synchronizowana. Umożliwia ona również przechowywania innych folderów, takich jak wiadomości wysłane, szablony, jak też własne foldery utworzone przez użytkownika.
Ponadto możecie Państwo stosować nazwę serwera we własnej domenie (przykład: dla www.example.com, serwerem poczty byłby mail.example.com), lecz konsekwencją takiej konfiguracji jest ograniczenie możliwości korzystania z połączeń szyfrowanych TLS (pojawi się komunikat o błędzie certyfikatu).


Dostęp FTP

Dostęp ftp jest możliwy po utworzeniu konta ftp w panelu adminsitracyjnym. Jako nazwę serwera ftp prosimy stosować ftp.debhosting.net oraz szyfrowanie TLS.